Humbrol

Humbrol DB0038 38 Lime - Gloss

38 Lime - Gloss - Image 1
Produc„tor: Humbrol
Codul produsului: humDB0038
Disponibilitate actual„: disponibil!
Data estimat„ de expediere: luni, 2.8.2021
Mai multe informații despre disponibilitate și data de livrare
13.22 RON sau 1800 pct.

Include 23.00% TVA

Informații principale

Produc„torHumbrol
Codul produsuluihumDB0038
Greutate:0.02 kg
Ean:5055286679209
Capacitate14ml
Ad„ugat Ón catalog:7.4.2021

Farba b≥yszczĪca

Farba akrylowa na bazie wodnej (ang. water-based), która zosta≥a umieszczona w ergonomicznym pojemniku. Producent sygnalizuje, Ņe nadaje siÍ do wykorzystania na wielu rodzajach powierzchnie, takich jak na przyk≥ad: wiÍkszo∂ś tworzyw sztucznych, drewno, szk≥o, ceramika, metale, p≥yta pil∂niowa czy karton. Podobnie jak inne farby akrylowe, wydziela zdecydowanie mniej nieprzyjemnych zapachów w stosunku do farb emaliowych. Nie wymaga teŅ intensywnego wietrzenia pomieszczenia w czasie pracy. MoŅna jĪ stosowaś zarówno z aerografem, jak i pÍdzlem. W przypadku malowania pÍdzlem moŅna stosowaś te z w≥osiem zarówno naturalnym, jak i syntetycznym (na przyk≥ad: PÍdzel Synetyczny 0, 5/0 PREMIUM MARTA KOLINSKY ROUND BRUSH albo Italeri brush, sable hair, round, 1 (ergonomic handle)) bez ryzyka jego wcze∂niejszego zuŅycia siÍ. Przed otwarciem farby, zaleca siÍ bardzo dobrze jĪ wymieszaś, tak aby wszystkie jej sk≥adniki (czyli przede wszystkim:  pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po≥Īczyś ze sobĪ. Za minimalny czas mieszania moŅna przyjĪś 30-45 sekund. Zaleca siÍ jĪ nak≥adaś na powierzchniÍ modelu, która jest sucha, a najlepiej takŅe odt≥uszczona. Przyjmuje siÍ, Ņe czas schniÍcia farby to od 1 h do 2 h, w zaleŅno∂ci od temperatury otoczenia. W przypadku farb metalicznych oraz b≥yszczĪcych czas ten moŅe byś d≥uŅszy. Warto równieŅ dodaś, Ņe w przypadku malowania pÍdzlem producent zaleca rozcieŮczyś omawianĪ farbĪ w stosunku 1:2, czyli na 1 czÍ∂ś rozcieŮczalnika zastosowaś 2 czÍ∂ci farby. Zamiast rozcieŮczalnika (takiego typu jak na przyk≥ad: AK11500 Acrylic Thinner albo A.MIG 2000 ACRYLIC THINNER), moŅna teŅ wykorzystaś zwyk≥Ī wodÍ z kranu. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziś w kuwecie malarskiej (na przyk≥ad: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.), Mr.Paint Tray 10szt. albo Six Wells Tray). Po zakoŮczeniu pracy, zaleca siÍ przetarcie rÍcznikiem papierowym lub szmatkĪ, „wieczka” w celu usuniÍcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno∂ci jej dok≥adne zamkniÍcie. Natomiast czyszczenie narzÍdzi moŅna przeprowadziś zwyk≥Ī wodĪ albo p≥ynami specjalistycznymi takimi jak chociaŅby: AK 11505 3GEN PERFECT CLEANER albo CLEANER (100ml). Warto równieŅ wspomnieś, Ņe firma Humbrol opracowa≥a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Workstation, dedykowane do wykorzystania miÍdzy innymi z omawianĪ farbĪ.

Gloss Paint

Humbrol Acrylic Paint is ideal for many paint tasks around the home. Developed for plastic kit modellers, the paint is water based, fast drying and safe in use. Simple to mix colours to obtain further shades too, and the paint is suitable for airbrushing. The perfect general paint for all craft and modelling uses.

Usage: A water-based, fast dry paint developed for use on plastic model kits but which can also be used on other surfaces.

Substrate: A wide range of surfaces including most plastics, wood, glass, ceramics, metal, cardboard, sealed plaster, sealed hardboard and many more.

Application: Brush straight from the tin or Airbrush with a suitable thinner such as water. Two thin coats are preferable to one thick coat. The usual thinning ratio is 2 parts paint to one part Humbrol Acrylic Thinner.

Drying Time: 1-2 hours hard dry, allow longer for Gloss and Metallic finishes.

How To Clean: Acrylic Thinners or water when wet, cellulose when dry.


Nie wiesz jakie farby kupiś? MoŅe w decyzji pomoŅe Ci który∂ z naszych poradników:

Greșeal„ Ón descriere? Raporteaz„ eroarea
Opiniile clienților noștrii
Adaug„ opinia ta despre: 38 Lime - Gloss
Data de livrare estimat„ a comenzii pe teritoriul ț„rii: ROMANIA
cod poștal:
modific„ set„rile adresei implicite

1 buc.
luni, 2.8.2021

mai mult de 1 buc.
marți, 3.8.2021

GLS

1 buc.
Timp estimat de livrare:
vineri, 6.8.2021

mai mult de 1 buc.
Timp estimat de livrare:
luni, 9.8.2021

UPS

1 buc.
Timp estimat de livrare:
vineri, 6.8.2021

mai mult de 1 buc.
Timp estimat de livrare:
luni, 9.8.2021

DHL

1 buc.
Timp estimat de livrare:
luni, 9.8.2021
-
marți, 10.8.2021

mai mult de 1 buc.
Timp estimat de livrare:
marți, 10.8.2021
-
miercuri, 11.8.2021

Poșt„ - scrisoare recomandat„

1 buc.
Timp estimat de livrare:
vineri, 6.8.2021

mai mult de 1 buc.
Timp estimat de livrare:
luni, 9.8.2021

Vezi costurile de livrareDac„ produsul este marcat ca și disponibil pe site Ónseamn„ c„ Ól avem pe stoc?
De obicei da, dar trimiterea comenzii Ón aceeași zi depinde de alți factori, de aceea mai important„ dec‚t statusul stocului este informația privind data estimat„ a trimiterii comenzii, vizibil„ Ón tabel, mai sus, care ia Ón considerare nu doar stocul, dar și rezerv„rile din alte comenzi, programele de livrare, orele de ridicare a coletelor de c„tre curier și multe altele.

Care e posibilitatea ca produsul s„ fie trimis la timp? Vezi mai multe informații și statistici despre termenele de realizare a comenzilor

Ad„ugat Ón catalog: 7.4.2021
Disponibilitate actual„: disponibil!
  • produs disponibil
  • produs indisponibil
  • produs disponibil la comand„
  • livrarea produselor
  • lips„
  • 1 bucat„
  • 2 buc„ți
  • 3-5 buc„ți
  • 6-10 buc„ți
  • peste 10 buc„ți
Putem aduce un produs care nu este pe site sau e indisponibil?