NEW! Kartonowa Kolekcja 36 Lublin R-XIIID

Lublin R-XIIID - Image 1
Scal„: 1:33
Produc„tor: Kartonowa Kolekcja
Codul produsului: KKL36
Disponibilitate actual„: temporar indiponibil
Ultima dat„ disponibil: 26.11.2021
32.89 RON sau 4800 pct.

Include 8.00% TVA

Dac„ produsul este actual indisponibil scrie mai sus adresa Ta de e-mail,
și vei primi automat notificare c‚nd va fi din nou la v‚nzare!

Putem aduce un produs care nu este pe site sau e indisponibil?

Informații principale

Produc„torKartonowa Kolekcja
Codul produsuluiKKL36
Greutate:0.15 kg
Scal„1:33
Ad„ugat Ón catalog:25.11.2021
Tags:Lublin-RXIII

Model kartonowy polskiego samolotu towarzyszĪcego (obserwacyjno-≥Īcznikowego) Lublin R-XIIID w oznakowaniu 33 (póľniej 36) Eskadry TowarzyszĪcej 3 Pu≥ku Lotniczego z Poznania (1936-39). Model o ∂rednim stopniu trudno∂ci budowy posiada miÍdzy innymi bogate wyposaŅenie kabiny za≥ogi oraz dzielone powierzchnie sterowe (lotki, stery). W druku zastosowano kolor srebrny.

Wydawnictwo: Kartonowa Kolekcja,
Format: A4, 6 arkuszy kartonu offsetowego (396 czÍ∂ci),
Projekt modelu: Pawe≥ Mistewicz,
StopieŮ trudno∂ci: 4/5.

Lublin R.XIII by≥ polskim samolotem ≥Īcznikowym i towarzyszĪcy (wspó≥pracy z armiĪ) o konstrukcji mieszanej, w uk≥adzie górnop≥ata, z podwoziem sta≥ym. NapÍd zapewnia≥ pojedynczy silnik Skoda-Whirlwind J5B  o mocy 220 KM. Oblot prototypu mia≥ miejsce w 1931 roku – w tym samym roku rozpoczÍ≥a siÍ równieŅ produkcja seryjna, która doprowadzi≥a do powstania 273 maszyn tego typu. Uzbrojenie stanowi≥ 1 karabin maszynowy Vickers K kal. 7,7 mm.  

Lublin R.XIII powsta≥o jako rozwiniÍcie samolotu R.XIV w Zak≥adach Mechanicznych Plage i La∂kiewicz (LWS). W  stosunku do pierwowzoru cechowa≥ siÍ innym kszta≥tem statecznika pionowego, nieznacznie zmieniony kszta≥t skrzyd≥a oraz radiostacjÍ. Lublin R.XIII by≥ konstrukcjĪ udanĪ, o niskiej awaryjno∂ci, ≥atwĪ w obs≥udze i pilotaŅu, jak równieŅ zdatnĪ do operowania z lotnisk polowych. Pierwsza seria produkcyjna nosi≥a nazwÍ R.XIIIA, która póľniej zosta≥a zmodernizowana do wersji R.XIIIB. Krótko póľniej opracowano ulepszone aerodynamicznie wersje C i D. W 1932 roku powsta≥a takŅe wersja z p≥ywakami - Lublin R.XIII bis/hydro. Samoloty tego typu (w liczbie ok. 150) wziÍ≥y udzia≥ w kampanii wrze∂niowej w 1939 roku.

Greșeal„ Ón descriere? Raporteaz„ eroarea
Opiniile clienților noștrii
Adaug„ opinia ta despre: Lublin R-XIIID
Ad„ugat Ón catalog: 25.11.2021
Disponibilitate actual„: temporar indiponibil
  • produs disponibil
  • produs indisponibil
  • produs disponibil la comand„
  • livrarea produselor
  • lips„
  • 1 bucat„
  • 2 buc„ți
  • 3-5 buc„ți
  • 6-10 buc„ți
  • peste 10 buc„ți
Putem aduce un produs care nu este pe site sau e indisponibil?
Eventuale accesorii

Scal„: 1:33
Produc„tor: Kartonowa Kolekcja
Codul produsului: KKL-AKC-36
Disponibilitate: disponibil!

20.18 RON sau 3000 pct.

Produse asem„n„toare

Scal„: 1:33
Produc„tor: MPM Model
Codul produsului: MMM3-2010
Disponibilitate: disponibil!

42.51 RON sau 6300 pct.

Scal„: 1:48
Produc„tor: Mirage-Hobby
Codul produsului: mir485003
Disponibilitate: disponibil!

46.43 RON sau 6800 pct.

Scal„: 1:48
Produc„tor: Mirage-Hobby
Codul produsului: mir485001
Disponibilitate: disponibil!

46.43 RON sau 6800 pct.

Scal„: 1:48
Produc„tor: Mirage-Hobby
Codul produsului: mir848093
Disponibilitate: disponibil!

89.55 RON sau 13200 pct.

Scal„: 1:48
Produc„tor: Mirage-Hobby
Codul produsului: mir848091
Disponibilitate: disponibil!

89.55 RON sau 13200 pct.