Olfa

Olfa NCML-RC Mata do ciÍcia NCM-L-RC

Mata do ciÍcia NCM-L-RC - Image 1
Produc„tor: Olfa
Codul produsului: OLF-NCML-RC
Disponibilitate actual„: disponibil!
Data estimat„ de expediere: joi, 20.1.2022
Mai multe informații despre disponibilitate și data de livrare
445.90 RON sau 64600 pct.

Include 19% TVA
la livrarea in tara: ROMANIA
Pentru a schimba tara click aici

Informații principale

Produc„torOlfa
Codul produsuluiOLF-NCML-RC
Greutate:2.20 kg
Ean:091511230161
Ad„ugat Ón catalog:27.7.2020
Tags:Cutting-mat

Mata model: NCM-L-RC  to "samogojĪca", profesjonalna mata do ciÍcia przeznaczona do uniwersalnego uŅytku. Mata jest dwustronna i ma nadrukowanĪ z jednej strony siatkÍ linii co 5 cm.

Wymiary: 900x620mm     Grubo∂ś: 3,0mm

Maty serii NCM przeznaczone sĪ zarówno do ciÍcia noŅami krĪŅkowymi, skalpelami jak i noŅami segmentowymi.

Maty skutecznie chroniĪ ostrze przed zbyt szybkim stÍpie- niem a  blat sto≥u przed uszkodzeniem.

 • Maty majĪ trójwarstwowĪ konstrukcjÍ. Twarda warstwa  ∂rodkowa uniemoŅliwia przeciÍcie maty, warstwy zewnÍtrzne sĪ miÍkkie dziÍki czemu ostrze noŅa zag≥Íbia siÍ w nich podczas ciÍcia, skuteczne przecinajĪc materia≥ ;
   

 • Powierzchnia mat jest lekko szorstka, co zapobiega po∂lizgowi materia≥u, a trwale nadrukowana podzia≥ka u≥atwia ciÍcie.

 

W zwiĪzku z ograniczeniami UE w zakresie dopuszczania na rynek
produktów zawierajĪcych w swoim sk≥adzie ftalany - stosowane jako
plastyfikatory w materia≥ach polimerowych i gumowych, firma OLFA
wprowadzi≥a pewne zmiany technologiczne w procesie produkcji mat
podk≥adowych do ciÍcia. W materiale, z którego wykonywane sĪ maty
OLFA, wchodzi wyszczególniony w dyrektywach UE ftalan DEHP. Jakkolwiek
jego zawarto∂ś w produkowanych matach jest na duŅo niŅszym poziomie
niŅ dopuszczajĪ to wprowadzone normy, firma OLFA zdecydowa≥a siÍ
zastĪpiś na rynkach UE maty produkowane z polimeru o dotychczasowym
sk≥adzie chemicznym, matami wykonanymi z polimeru plastyfikowanego
dodatkami zgodnymi z dyrektywĪ REACH, bez ftalanu DEHP.
Omawiane powyŅej regulacje UE dopuszczajĪ sprzedaŅ aŅ do wyczerpania
stanów magazynowych dotychczas produkowanych mat, które wjecha≥y na
teren UE przed wej∂ciem w Ņycie nowych regulacji / 7 lipca 2020/ . W
zwiĪzku z powyŅszym, aktualnie w pe≥nym zakresie naszej oferty mat
podk≥adowych znajdujĪ siÍ maty o dotychczasowym sk≥adzie chemicznym
jak i zastÍpujĪce je maty o zmodyfikowanym sk≥adzie , z dodatkowym
oznaczeniem - RC .

Greșeal„ Ón descriere? Raporteaz„ eroarea
Opiniile clienților noștrii
Adaug„ opinia ta despre: Mata do ciÍcia NCM-L-RC
Data de livrare estimat„ a comenzii pe teritoriul ț„rii: ROMANIA
cod poștal:
modific„ set„rile adresei implicite

1 - 2 buc.
joi, 20.1.2022

mai mult de 2 buc.
vineri, 28.1.2022

GLS

1 - 2 buc.
Timp estimat de livrare:
marți, 25.1.2022
-
miercuri, 26.1.2022

mai mult de 2 buc.
Timp estimat de livrare:
miercuri, 2.2.2022
-
joi, 3.2.2022

DHL

1 - 2 buc.
Timp estimat de livrare:
miercuri, 26.1.2022
-
vineri, 28.1.2022

mai mult de 2 buc.
Timp estimat de livrare:
joi, 3.2.2022
-
luni, 7.2.2022

Fedex Economy

1 - 2 buc.
Timp estimat de livrare:
marți, 25.1.2022
-
vineri, 28.1.2022

mai mult de 2 buc.
Timp estimat de livrare:
miercuri, 2.2.2022
-
luni, 7.2.2022

Fedex International Priority

1 - 2 buc.
Timp estimat de livrare:
vineri, 21.1.2022
-
marți, 25.1.2022

mai mult de 2 buc.
Timp estimat de livrare:
luni, 31.1.2022
-
miercuri, 2.2.2022

UPS

1 - 2 buc.
Timp estimat de livrare:
marți, 25.1.2022
-
miercuri, 26.1.2022

mai mult de 2 buc.
Timp estimat de livrare:
miercuri, 2.2.2022
-
joi, 3.2.2022

Vezi costurile de livrareDac„ produsul este marcat ca și disponibil pe site Ónseamn„ c„ Ól avem pe stoc?
De obicei da, dar trimiterea comenzii Ón aceeași zi depinde de alți factori, de aceea mai important„ dec‚t statusul stocului este informația privind data estimat„ a trimiterii comenzii, vizibil„ Ón tabel, mai sus, care ia Ón considerare nu doar stocul, dar și rezerv„rile din alte comenzi, programele de livrare, orele de ridicare a coletelor de c„tre curier și multe altele.

Care e posibilitatea ca produsul s„ fie trimis la timp? Vezi mai multe informații și statistici despre termenele de realizare a comenzilor

Ad„ugat Ón catalog: 27.7.2020
Disponibilitate actual„: disponibil!
 • produs disponibil
 • produs indisponibil
 • produs disponibil la comand„
 • livrarea produselor
 • lips„
 • 1 bucat„
 • 2 buc„ți
 • 3-5 buc„ți
 • 6-10 buc„ți
 • peste 10 buc„ți
Putem aduce un produs care nu este pe site sau e indisponibil?
Produse asem„n„toare

Produc„tor: Olfa
Codul produsului: OLF-RMICC
Disponibilitate: disponibil!

57.63 RON sau 8300 pct.

Produc„tor: Olfa
Codul produsului: OLF-RMICM
Disponibilitate: disponibil!

217.51 RON sau 31500 pct.

Produc„tor: Olfa
Codul produsului: OLF-TCML
Disponibilitate: disponibil!

522.04 RON sau 75600 pct.

Produc„tor: Olfa
Codul produsului: OLF-RMICS-RC
Disponibilitate: disponibil!

131.71 RON sau 19100 pct.

Produc„tor: Olfa
Codul produsului: OLF-NCMM-RC
Disponibilitate: disponibil!

247.72 RON sau 35900 pct.

Produc„tor: Olfa
Codul produsului: OLF-HALFCMA3
Disponibilitate: disponibil!

57.39 RON sau 8300 pct.

Produc„tor: Olfa
Codul produsului: OLF-TCM-M
Disponibilitate: disponibil!

303.31 RON sau 43900 pct.

Produc„tor: Olfa
Codul produsului: OLF-RMICM-RC
Disponibilitate: disponibil!

256.18 RON sau 37100 pct.

Produc„tor: Olfa
Codul produsului: OLF-NCMM
Disponibilitate: disponibil!

232.01 RON sau 33600 pct.

Produc„tor: Olfa
Codul produsului: OLF-RMICC-RC
Disponibilitate: disponibil!

68.26 RON sau 9900 pct.

Produc„tor: Olfa
Codul produsului: OLF-RM17S
Disponibilitate: disponibil!

311.77 RON sau 45100 pct.

Produc„tor: Revell
Codul produsului: rev39057
Disponibilitate: disponibil!

66.81 RON sau 9700 pct.